Shkodra Jazz on tour

“Shkodra Jazz in tour” eshte nje projekt i cili lindi nga deshira per te nxjerrur jasht kufinjeve artin e Shkodres dhe te Shqiperise.
Muzika dhe arti flasin nje gjuhe universale qe kalon çdo barriere, çdo veshtersi per te bere boten e bashkuar dhe ne varietetet kultuore, ne flasim kete gjuhe dhe duam, sa te jete e mundur, te afrojme dhe te perfshijme realitete te ndryshme nga e jona per te hapur nje dialog pa kufinj.