Shkodra Jazz Festival

Festivali pervjetor i Shkodra Jazz është një angazhim për të shtuar një fonogram të ri në jetën kulturore të këtij qyteti në Shqipërinë e Veriut.

Që nga viti 2005, festivali ka sjellë artistët më të mirë nga Evropa Perëndimore, Shtetet e Bashkuara dhe talenti lokal për të një javë jazz verore. Gjatë viteve, ai ka arritur të sjellë artistë si saksofonistët Diego Borotti Michael Rosen dhe Jorge Pardo, trumpetarin Johannes Faber, harpistët Park Stickney dhe Uschi Laar, pianistët Fred Ferrari dhe Markelian Kapedani, si dhe këngëtaret Eileina dhe Joyce Ellaine Yuille.

Programi përfshinte xhazin klasik dhe bashkëkohor, etnik, cigan dhe latin. Festivali arriti edhe komunitetin muzikor në Shkodër, Shqipëri dhe më gjerë, nëpërmjet edukimit muzikor të ofruar nga artistët në punëtori të ndryshme. Ai gjithashtu ndërtoi një rrjet të shfaqjeve dhe prezantimeve ndërkombëtare kryesisht në Itali dhe Gjermani. Ai gjithashtu u bashkua me grupet e pafavorizuara të shoqërisë duke u ofruar atyre trajnim muzikor.

Festivali synon të bëhet një domosdoshmëri për muzikantët dhe të dashuruarit e partisë në rajon, duke ofruar një produkt kompleks të muzikës cilësore, arsimit, turizmit dhe zhvillimit rajonal. Pjesa më e madhe e koncerteve realizohen në sallën e teatrove Migjeni në Shkodër dhe në sheshe, festivali ka arritur edhe në publik përmes shfaqjeve të ndryshme të rrugëve dhe jam session në disa nga klubet kryesore të qytetit.Festivali është i dedikuar për Rrok Jakaj, një violinist dhe drejtor artistik shqiptar i mirenjohur që dha këtë ide dhe e mbështeti atë deri në vdekjen e tij të parakohshme.